ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Free! Register / i-chart Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
!!! โปรดใช้ email จริงเ พื่อใช้ในการติดต่อกลับ
dot
dot
หลักสูตรอบรมของ InvestorChart
dot
bulletตารางอบรม ปี 2013
bulletTA101&102 i-Technical Chart
bulletWS201 AdvanceTechnical
bulletWS202 Techni.Strategy as A.
bulletMT301 TradingSystem&Mo..
bulletMT302&303 ElliottWave&Fibo
bulleti-Trainer ทำเนียบวิทยากร
bulletแบบประเมินยอมรับความเสี่ยง
bulletแบบประเมินความถนัดการลงทุน
dot
i-New Link
dot
bulletNation Radio Online
bulletEng -Thai Dictionary
bulletInvestorChart on TV
bulletตารางคำนวน LTF, RMF และ ภาษี
bulletรายงานสภาพจราจร
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletInternet Speed Test
bulletMoney Channel Clip
bulletThai Fund Inc.(TTF)
bulletSearch NEWS
dot
i-Tools
dot
bulletDictionary and Glossary
bulletMajor World Indices
bulletUS. Dollar to Thai Baht
bulletChart Dowjone
bulletChart Oil
bulletราคาทองคำโลก Spot Gold
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletอัตราเงินเฟ้อ
bulletCurrency Converter
bulletALL Chart Today
bulletnew! กราฟหุ้น i-chart30
bulletInvest Strategic
bulletข้อมูลราคา TFEX
dot
i-SET info
dot
bulletMarket Summary
bulletSET Summary
bulletSET Calendar
bulletSET Announcement
bulletTransaction by Investor
bulletNVDR Trading Data
bulletBig Lot Trade
bulletShort Sale Trading
bulletFree Float
bulletTurnover List
bulletIPO Information
bulletบทวิเคราะห์ภาวะตลาด
dot
i-Listed Company Info
dot
bulletCompany Profile
bulletMajor Shareholder
bulletFinancial Report
bulletAnnual Report
bulletForm 56-1
bulletInsider Trade (Form59-2)
bulletForm 246-2
bulletตาราง Warrant
bulletบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
dot
i-News
dot
bulletรวมข่าวประจำวัน I
bulletThai News
bulletEnglish News
bulletSET News
bulletรวมข่าว ย้อนหลัง6เดือน
dot
i-Related Link
dot
bulletOrganizations
bulletEconomic Data
bulletCommodities Futures
bulletInvestment Webboard
bulletInvestment Knowledge


รับจดทะเบียนนิติบุคคล และให้คำปรึกษาทางบัญชี โทร 081-9234842


หลักเกณ์ค่าธรรมเนียมใหม่ สำหรับนักลงทุนออนไลน์ article

และแล้วก็ถึงเวลาที่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนออนไลน์จะต้องดีใจไปตามๆกัน เมื่อได้ทราบข่าวว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติปรับหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เอื้อต่ออนาคตซึ่งจะเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยเสรี

หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วง 3 ปีแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25 ส่วนการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 60 ของอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั่วไป (ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของมูลค่าการซื้อขาย) โดยลูกค้าที่ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตต้องเปิดบัญชีซื้อขายแบบ Cash Balance และ Credit Balance เท่านั้น
สำหรับ 2 ปีถัดไป คือ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตามมูลค่าการซื้อขายรายวัน โดยเริ่มจากอัตราร้อยละ 0.25 สำหรับการซื้อขายที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท และคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ลดลงเป็นลำดับสำหรับการซื้อขายในมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 60 ของอัตราค่าธรรมเนียมขั้นบันได

ตารางเปรียบเทียบการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันไดระหว่างการซื้อขายแบบทั่วไปกับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

มูลค่าการซื้อขาย
ต่อวัน
(บาท)
อัตราค่าธรรมเนียม
การซื้อขายแบบทั่วไป
(ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดแต่ละขั้น
(บาท)
ค่าธรรมเนียม
สะสมสูงสุดของขั้น
(บาท)
อัตราค่าธรรมเนียม
การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
(ร้อยละ)

ค่าธรรมเนียม
สูงสุดแต่ละขั้น
(บาท)
ค่าธรรมเนียมสะสม
สูงสุดของขั้น
(บาท)
X < 1ล้าน
> 0.25
2,500
2,500
> 0.15
1,500
1,500
1ล้าน < X <10ล้าน
> 0.22
19,800
22,300
> 0.13
11,880
13,380
10ล้าน <X<20ล้าน
> 0.18
18,000
40,300
> 0.11
10,800
24,180
X > 20ล้าน
ต่อรองเสรี
-
-
ต่อรองเสรี
-
-

ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได

ยอดเงินที่ซื้อขาย(บาท)
อัตราค่าธรรมเนียม (ทั่วไป) (ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ (บาท)
อัตราค่าธรรมเนียม
(ผ่านอินเทอร์เน็ต) (ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ (บาท)
1,000,000
0.25
2,500
0.15
1,500
9,000,000
0.22
19,800
0.13
11,880
10,000,000
0.18
18,000
0.11
10,800
2,000,000
สมมติต่อรองได้ ร้อยละ 0.10
2,000
ร้อยละ 0.06
(60% ของร้อยละ 0.10)
1,200
รวม 22,000,000
-
42,300
-
25,380


จากตัวอย่าง จะเห็นว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในกรณีซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด คือ 42,300 บาท ในขณะเดียวกัน หากลูกค้าซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตจะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 25,380 บาทเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าการซื้อขายแบบทั่วไปถึง 16,920 บาท

จาก 2 ช่วงที่กล่าวมาขั้นต้นเป็นช่วงที่ใช้เกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำ แต่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป จะเปิดให้มีการต่อรองค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์โดยเสรี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหม่ล้วนเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายลงได้อีกถึง 40% จากการซื้อขายแบบทั่วไป แต่การซื้อขายทั้ง 2 แบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.settrade.com/itrade เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตที่ต้องตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่การตลาดให้คำแนะนำก็ยังมีเครื่องมือและข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจมากมาย และสำหรับผู้ที่สนใจการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตยังสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยเช็คตารางอบรมในเว็บไซต์เซ็ทเทรดเช่นเดียวกันในส่วนของกิจกรรม/สัมมนา ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละโบรกเกอร์ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้และสาธิตการใช้หน้าจอซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ที่ S-E-T Call Center 0-2229-2222 หรืออีเมล SETCallCenter@set

ทีมา : settrade.com
i-Knowledge

ความสัมพันธ์ของตลาดตราสารการเงิน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วยปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume Analysis
ทำความรู้จักตลาดน้ำมัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
Oil Futures การลงทุนทางเลือก ที่ไม่ควรมองข้าม
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่5 ข้อ9-10 ไม่มีวินัย และการผูกติดกับข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่4 ข้อ8 ไม่มีการกำหนด Trading plan article
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่3 ข้อ7 Stop Condition
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่2 ข้อ6 กับดักสภาพคล่อง
ข้อผิดพลาด10ประการของ ผู้ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ ตอนที่1 ข้อที่1-5
Trader คืออะไร
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตอนที่2 ปรัชญาการต่อสู้
กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขายฟิวเจอร์ (Technical Tactics for Futures Market) ตอนที่1
นักลงทุนกับนักเดินเรือ
Dollar Index ตอนที่ 3 / แนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์ในอนาคต
Dollar Index ตอนที่ 2 / ความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์
Dollar Index ตอนที่ 1 / Dollar index คืออะไร
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่2)
กฎแห่งการทำกำไร สองตลาด (ตอนที่1)
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 2 article
Final Settlement price ของ Gold Futures ตอนที่ 1 article
ประโยชน์ของ TDEX และ SET50 Index Futures / as of 13Oct08
เมื่อตลาดหุ้น ผันผวน ตลาด TFEX คือทางเลือกหนึ่งในคำตอบ article
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ นั้นสำคัญไฉน article
กองทุน ETF พลังงาน ทางเลือกใหม่ให้เพื่อนนักลงทุน article
เครื่องตรวจจับ หุ้นเข้าข่าย การปั่นหุ้น ด้วยTurnover List article
World Market Trend Part II ตลาดหุ้นโลกแตกขั้ว กับ มหัศจรรย์ Fibonacci article
กระแสเงิน Fund Flow ฝรั่งซื้อ จริง หรือ หลอก article
Hedging with Dividend Story กลยุทธ์ล้อมกรอบผลตอบแทนกับ หุ้นปันผล article
เมื่อกราฟหันทิศ ตลาดหุ้นทั่วโลก เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง article
Yen carry trade ประเด็นค่าเงินเยน ที่น่าจับตา article
การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถมองเห็นถีงผลประกอบการล่วงหน้าจริงหรือ
“การรักษาสิทธิ ของนักลงทุน ผ่าน เครื่องมือบนอินเทอร์เนต “ article
กองทุน Equity ETF (Exchange Traded Fund) ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับคนไทย
สรุปเนื้อหาและรูปภาพ งานเสวนา ในหัวข้อ ” อยากรวยต้องรู้ หาได้ใช้เป็น” article
บัญญัติ 10 ประการ "อยากรวย ต้องรู้" article
คำถามว่าเมื่อไหร่หุ้นจะพักตัว เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนอยากรู้ article
เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average article
ทิศทางการพัฒนา และการกำกับดูแลตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. คืออะไร หลายท่าน เคยได้ยิน แต่ท่านรู้จักดีไหม
กรณีศีกษา พอร์ตการลงทุน ปี 49
หลักการวิเคราะห์หุ้น IPO article
การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ในระบบการซื้อขายหุ้น article
วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 ธันวาคม 2549 article
Internet Trading แนวโน้มของการลงทุนยุคใหม่ article
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549 article
การหาข้อมูล หุ้น IPO article
ความผิดพลาดที่สำคัญ 9 ประการของนักลงทุน article
ทฤษฎีดาวถูกคิดค้นขึ้นโดยนายชาร์ลส์ เอช ดาว (Charles H. Dow) หรือบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
กฎ 10 ข้อในการอยู่รอดและการลงทุนด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิค article
INVEST Magazine article
บทสรุปสำหรับนักเก็งกำไร article
ตอนที่ 4 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 9-12 (ตอนจบ) article
ตอนที่ 3 บทความกลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อ 5-8 article
กลยุทธ์การเก็งกำไร ข้อที่ 1-4 article
วางแผนซื้อหุ้น RMF และ LTF article
บทนำกลยุทธ์การเก็งกำไร article
เกร็ดชีวิตนักค้าหุ้นระดับโลก จาก หนังสือ เรื่อง “Reminiscences of a stock operator” 21/06/06 article
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง article
เศรษฐกิจวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าจับตากับภาวะเงินเฟ้อ article
เปิดประตูสู่การเงิน บทความที่น่าสนใจ article
ตารางประกาศจ่ายเงินปันผล (issued date : 26/05/2006) article
Introduction of Technical Analysis article
ความแตกต่างของการวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค article
ทำไมนักลงทุนถึงจำเป็นต้องเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Investor Chart Co.,Ltd.
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120
Mobile. 089-107-4715 or 090-9744799, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com


MFCfund.Com