dot dot
dot
Free! Register / i-chart Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
!!! โปรดใช้ email จริงเ พื่อใช้ในการติดต่อกลับ
dot
dot
หลักสูตรอบรมของ InvestorChart
dot
bulletตารางอบรม ปี 2013
bulletTA101&102 i-Technical Chart
bulletWS201 AdvanceTechnical
bulletWS202 Techni.Strategy as A.
bulletMT301 TradingSystem&Mo..
bulletMT302&303 ElliottWave&Fibo
bulleti-Trainer ทำเนียบวิทยากร
bulletแบบประเมินยอมรับความเสี่ยง
bulletแบบประเมินความถนัดการลงทุน
dot
i-New Link
dot
bulletNation Radio Online
bulletEng -Thai Dictionary
bulletInvestorChart on TV
bulletตารางคำนวน LTF, RMF และ ภาษี
bulletรายงานสภาพจราจร
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletInternet Speed Test
bulletMoney Channel Clip
bulletThai Fund Inc.(TTF)
bulletSearch NEWS
dot
i-Tools
dot
bulletDictionary and Glossary
bulletMajor World Indices
bulletUS. Dollar to Thai Baht
bulletChart Dowjone
bulletChart Oil
bulletราคาทองคำโลก Spot Gold
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletอัตราเงินเฟ้อ
bulletCurrency Converter
bulletALL Chart Today
bulletnew! กราฟหุ้น i-chart30
bulletInvest Strategic
bulletข้อมูลราคา TFEX
dot
i-SET info
dot
bulletMarket Summary
bulletSET Summary
bulletSET Calendar
bulletSET Announcement
bulletTransaction by Investor
bulletNVDR Trading Data
bulletBig Lot Trade
bulletShort Sale Trading
bulletFree Float
bulletTurnover List
bulletIPO Information
bulletบทวิเคราะห์ภาวะตลาด
dot
i-Listed Company Info
dot
bulletCompany Profile
bulletMajor Shareholder
bulletFinancial Report
bulletAnnual Report
bulletForm 56-1
bulletInsider Trade (Form59-2)
bulletForm 246-2
bulletตาราง Warrant
bulletบทวิเคราะห์หุ้นรายตัว
dot
i-News
dot
bulletรวมข่าวประจำวัน I
bulletThai News
bulletEnglish News
bulletSET News
bulletรวมข่าว ย้อนหลัง6เดือน
dot
i-Related Link
dot
bulletOrganizations
bulletEconomic Data
bulletCommodities Futures
bulletInvestment Webboard
bulletInvestment Knowledge


รับจดทะเบียนนิติบุคคล และให้คำปรึกษาทางบัญชี โทร 081-9234842


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และ ดัชนี SET100 เริ่ม 1 ม.ค. 2550 article

SET100 Index &  SET50 Index

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกหลักทรัพย์ชุดใหม่ สำหรับการคำนวณ ดัชนี SET50 และ ดัชนีSET100 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 โดยหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 ในครั้งนี้มีหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาใหม่ 2 หลักทรัพย์ และ 11 หลักทรัพย์ใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ามาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100

สำหรับการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50  และดัชนี SET100 ดังกล่าว จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง  12 เดือนสูงสุด 200 อันดับแรก โดยต้องเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายบนกระดานหลักเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกัน โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างวันที่ 1ธันวาคม 2548 -  30 พฤศจิกายน 2549

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบ ได้แก่ การมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาอันใกล้ รวมทั้ง ไม่อยู่ในระหว่างการห้ามซื้อขายเป็นเวลานาน หรือไม่เป็นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะถูกพักการซื้อขายเป็นเวลานานอีกด้วย

หลักเกณ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน SET50 Index และ SET100 Index

download ที่นี่ SET50100_Selection_Criteria_TH.pdf (77.94 KB)

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100 และ SET50 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2550

download ที่นี่ SET100_5_H1_2007.xls (108.50 KB)

สำหรับหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 50 ลำดับแรกจะใช้ในการคำนวณดัชนี SET50  ในขณะที่หลักทรัพย์ 100ลำดับแรกจะใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 โดยมีหลักทรัพย์ 5 ลำดับถัดมาเป็นหลักทรัพย์สำรอง 5หลักทรัพย์สำหรับดัชนีแต่ละชุดด้วย

รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50  1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2550  มีดังนี้
ลำดับ                        หมวดธุรกิจ                                   ชื่อหลักทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจการเกษตร     
1  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                  CPF
2  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)*                        KSL
อาหารและเครื่องดื่ม 
3  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)            MINT
4  บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)         TUF
         

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

5  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                           BAY
6  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                  BBL
7  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                KBANK
8  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                             KK
9  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                  KTB
10 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                           SCB
11 ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)                         SCIB
12 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                                   TISCO
13 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                              TMB
เงินทุนและหลักทรัพย์ 
14 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                                TCAP

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
15 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)                  SSI
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
16 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            ATC
17 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                            PTTCH
18 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)           TPC

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
19 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                           SCC
20 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                    SCCC
21 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                             TPIPL
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
22 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)                      AMATA
23 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                           CPN
24 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)          ITD
25 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                        LH

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
26 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                                      BANPU
27 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                                EGCOMP
28 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)                          GLOW
29 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) *                              IRPC
30 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                      PTT
31 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    PTTEP
32 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)              RATCH
33 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                                TOP

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
พาณิชย์  
34 บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)                   CP7-11
35 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                           MAKRO
การแพทย์    
36 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                    BGH
37 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)              BH
สื่อและสิ่งพิมพ์ 
38 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)                                BEC
39 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                     MCOT
ขนส่งและโลจิสติกส์    
40 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                     AOT
41 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                        BECL
42 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)                          PSL
43 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)                              RCL
44 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                               THAI
45 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)              TTA

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
   
46 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      CCET
47 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)             DELTA
48 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                         HANA
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
49 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           ADVANC
50 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                         TRUE

รายชื่อหลักทรัพย์สำรอง สำหรับดัชนี SET50

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    
1  บริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)                   PS
เงินทุนและหลักทรัพย์   
2   บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)     KEST
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
3    บริษัท ชินแซทเทลไลท์  จำกัด (มหาชน)                       SATTEL
สื่อและสิ่งพิมพ์   
4   บริษัท เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  กรุ้ป จำกัด (มหาชน)               MAJOR
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  
5    บริษัท จี สตีล  จำกัด (มหาชน)                                    GSTEEL

หมายเหตุ * หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET50ในครั้งนี้

               


รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2550 มีดังนี้

ลำดับ                                     หมวดธุรกิจ                                ชื่อหลักทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ธุรกิจการเกษตร   
1  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)              CPF
อาหารและเครื่องดื่ม     
2  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)                      KSL
3  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)        MINT
4  บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)     TUF

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร            
5  ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)                            ACL
6  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                       BAY
7  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                              BBL
8  ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)                        BT
9  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                            KBANK
10 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                        KK
11 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                             KTB
12 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                       SCB
13 ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)                     SCIB
14 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                               TISCO
15 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                          TMB
เงินทุนและหลักทรัพย์  
16 บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) *           ASL
17 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)             ASP
18 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KEST
19 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI
20 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                          KTC
21 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)                      PHATRA
22 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                            ITCAP

กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์             
23 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)                       AH
24 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)*         STANLY
วัสดุอุตสาหรรมและเครื่องจักร
25 บริษัท  จี สตีล จำกัด (มหาชน)*                              GSTEEL
26 บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน)                   NSM
27 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)              SSI
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
28 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        ATC
29 บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)             IRP
30 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                        PTTCH
31 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)       TPC

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง   
32 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)*                   DCC

33 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                       SCC
34 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)                SCCC
35 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                         TPIPL
36 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            VNG
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   
37 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)                  AMATA
38 บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) AP
39 บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)                        BLAND
40 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                             CK
41 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                       CPN
42 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)*      GOLD
43 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)                  HEMRAJ
44 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)      ITD
45 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                     LH
46 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)       LPN
47 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)          METRO
48 บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)                      N-PARK
49 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)           PLE
50 บริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)*             PS
51 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                           QH
52 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)             ROJANA
53 บริษัท เอสซี  แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*    SC
54 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)                                  SIRI
55 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)                                  SPALI
56 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)      STEC
57 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)                TICON

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
58 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)                  AI
59 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*    BAFS
60 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)                                     BANPU
61 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                    BCP
62 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                               EGCOMP
63 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)                         GLOW
64 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)*                             IRPC
65 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)                    LANNA
66 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                     PTT
67 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  PTTEP
68 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)            RATCH
69 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                              TOP
เหมืองแร่          
70 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)                        PDI

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
พาณิชย์          
71 บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)                 CP7-11
72 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)             HMPRO
73 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)                              LOXLEY
74 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                         MAKRO
75 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)            ROBINS
การแพทย์     
76 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)                  BGH
77 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)            BH
78 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)*         KH
สื่อและสิ่งพิมพ์  
79 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)                             BEC
80 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)                                   ITV
81 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)            MAJOR
82 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                                  MCOT
การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
83 บริษัท  ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)*                    ERAWAN
ขนส่งและโลจิสติกส์   
84 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                   AOT
85 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      BECL
86 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)                        PSL
87 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)                            RCL
88 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                            THAI
89 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)            TTA

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์     
90 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      CCET
91 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            DELTA
92 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                        HANA
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
93 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         ADVANC
94 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)            JAS
95 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                 SAMART
96 บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)                      SAMTEL
97 บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)                      SATTEL
98 บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)                  SIM
99 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                       TRUE
100 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)                           TT&T


รายชื่อหลักทรัพย์สำรอง สำหรับดัชนี SET100
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
1  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                PF
เงินทุนและหลักทรัพย์  
2  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)                                        ZMICO
3  บริษัทหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)                          SICCO
4  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)      GBX
ยานยนต์    
5  บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)                                                YNP
     

หมายเหตุ * หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET100 ในครั้งนี้ 
i-Download

เอกสาร สัมมนา "How to be Professional Trader" /ช่วงที่1เตรียมพร้อมก่อนเป็นTrader
ปฎิทินการรายงานข้อมูลประจำปี 2008 article
เอกสารประกอบการบรรยาย งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปีที่ 6
รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2551 article
i-Events Calendar
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง article
แบบประเมินทักษะและความถนัดในการลงทุน article
“ มหกรรมการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ครั้งที่ 7 (Money Expo 2007)”
e-Live e-Business แนะนำเวปไซด์สำหรับนักลงทุน article
การจัดการการเงินก่อนเกษียณ article
เบื้องหลังตลาดหุ้น บางส่วนจาก เอกยุทธ
ดาวน์โหลดเอกสารในงานสัมมนา"มหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2549/2 article
การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ article
Dictionary of Finance and Business Terms article
การสร้างความมั่งคั่ง ให้กับตัวเอง หรือ เรียกว่า “Building Wealth article
รายชื่อ หุ้นที่ ถูกคำนวณ ใน ดัชนี SET 50 และ SET 100 article
NVDR คืออะไร article
สรุปสาระสำคัญของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ ATO/ ATC article
คู่มือจดแล้วรวย จากตลาดหลักทรัพย์ฯ article
ตารางวางแผนภาษี กับ RMF และ LTF article
ตาราง วางแผนทางการเงิน article
สรุปข้อมูลการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีผลตอบแทนรวม article
การคำนวณดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย article
ผลของการซื้อขายหุ้นไทยในตลาดต่างประเทศ (Stock migration) article
บทความ ความหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย article
รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ไตรมาส1 ปี 2549 จากธนาคารแห่งประเทศไทย article
แบบ Form 56-1 นั้นสำคัญไฉน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Investor Chart Co.,Ltd.
87 Sathupradit Soi 10 , Thungwatdorn, Sathorn, Bangkok, 10120
Mobile. 089-107-4715 or 090-9744799, Fax: 02-332-4074, Email: info@investorchart.com


MFCfund.Com