อยุธยาซิวแชมป์กองหุ้น-LTF


Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)

 เปิดผลงานกองทุนหุ้น-LTF 10 เดือนแรก บลจ.อยุธยา ผลงานเยี่ยม “หุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล” กำไร 60% “อยุธยาหุ้นปันผล” สูง 59.31%

รายงานข่าวจากลิปเปอร์ เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ช่วง 10 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2553 พบว่ามี 11 กองทุน จากทั้งหมด 52 กองทุน ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเพิ่มขึ้น 39.99% โดยกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดยังคงเป็นกองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล ผลตอบแทนสูงถึง 60.38% ซึ่งเน้นลงทุนหุ้นที่มีนโยบายจ่ายปันผลที่ดีและสม่ำเสมอ

รองลงมาเป็นกองทุนเปิด เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 46.41% อันดับสาม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ ผลตอบแทน 43.02% อันดับสี่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ผลตอบแทน 42.85% อันดับห้า กองทุนเปิดเค โกรท หุ้นระยะยาวปันผล 42.59% อันดับหก กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ หุ้นระยะยาวปันผล ผลตอบแทน 42.30%

อันดับเจ็ด กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ผลตอบแทน 42.14% อันดับแปด กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 41.84% อันดับเก้า กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทย บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 40.50% อันดับสิบกองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 40.37% และอันดับสิบเอ็ด กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 39.99% โดยไม่มีกองทุนใดที่ให้ผลตอบแทนติดลบ

ขณะที่กองทุน LTF ที่มีนโยบายใช้อนุพันธ์บริหารความเสี่ยงจากตลาดหุ้นทั้ง 3 กองทุน พบว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท มีผลตอบแทน 10.28% กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว ผลตอบแทน 1.72% และกองทุนเค สตราทีจิคดิเฟ็นซีฟ ผลตอบแทน 1.29%

สำหรับกองทุนหุ้นที่มีผลตอบแทนชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 10 เดือนมีจำนวน 29 กองทุน จากทั้งหมด 119 กองทุน โดย 10 อันดับแรกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่ กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล ผลตอบแทนสูงสุด 59.31% รองลงมา กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์แวลู ผลตอบแทน 58.07% อันดับสาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ผลตอบแทน 55.56%

อันดับสี่ กองทุนอเบอร์ดีน สมอลแค๊พ ผลตอบแทน 52.33% อันดับห้า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ผลตอบแทน 46.62% อันดับหก กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล ผลตอบแทน 46.58% อันดับเจ็ด กองทุนเปิดอยุธยารักษ์ก้าวหน้า ผลตอบแทน 46.36% อันดับแปด กองทุนเปิดเอกทวีคูณ ผลตอบแทน 45.17%อันดับเก้า กองทุนเปิดวรรณพลัสวรรณ ผลตอบแทน 45.16% และอันดับสิบ กองทุนเปิดเคหุ้นปันผล ผลตอบแทน 45.01%

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

http://m.posttoday.com/article.php?id=57766&channel_id=6000ผู้ตั้งกระทู้ dr_morky กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-03 10:10:02 IP : 172.31.166.12


Copyright © 2010 All Rights Reserved.